Informatie openstaande rekening

Voorkom extra incassokosten en betaal nu!

Je hebt deze factuur ontvangen omdat je je inschreven hebt voor een theoriecursus, maar afwezig was zonder tijdige annulering en betaling.

Betaal hier nu uw openstaande rekening:

U kunt de betaling ook overmaken naar ons rekeningnummer NL35 INGB 0006 3810 20, onder vermelding van uw naam en geboortedatum.

Waarom u een mail of SMS heeft ontvangen

U heeft van ons een mail en sms ontvangen omdat uit onze administratie blijkt dat er sprake is van een onbetaalde factuur.
Deze factuur is in het verleden vanaf het emailadres  info@theoriestudie.nl naar u toegestuurd.

Waarom u een factuur en nu een aanmaning heeft ontvangen:
U heeft zich in het verleden ingeschreven voor een theoriecursus, maar was op de dag van de theoriecursus zonder reden afwezig.
Omdat u de aanvraag voor een theoriecursus niet tijdig heeft geannuleerd, hebben wij aanzienlijke kosten gemaakt om de theoriecursus voor u te organiseren. Voorbeelden hiervan zijn, het reserveren van een theorie-examen, inhuur van vervoer naar het CBR en inhuur van een docent.

De aanmelding voor een theoriecursus hebben wij ontvangen via www.theoriestudie.nl( of via onze oude website auto-theorie-cursus.nl).
Tijdens het aanmleden via het inschrijfformulier hebben wij u gewezen op de annuleringstermijn en direct de gereserveerde dag en adres van de theoriecursus bevestigd.

Wat de gevolgen zijn als u niet betaald:
Na de uiterste betaaltermijn zullen uw adresgegevens en persoonsgegevens overgedragen worden aan DAS incasso en zullen de openstaande kosten met €40 incassokosten verhoogd worden. Vanaf dit moment zal DAS incasso u schriftelijk en telefonisch sommeren om de factuur te voldoen.

Betaalt u dan nog niet, dan kan dit resulteren in een gerechtelijke procedure waarbij de kosten verder kunnen oplopen.

Wij willen u daarom oproepen om alsnog de openstaande rekening te voldoen, om te voorkomen dat de kosten voor u zullen oplopen.

Wat wij in 7 jaar tijd bereikt hebben!

0 +
CURSISTEN GEHLOPEN
0 +
CURSUSDAGEN GEORGANISEERD

Theoriestudie
Lodewijk van Deysselstraat 77
1064HM Amsterdam

Wat wij in 7 jaar tijd bereikt hebben!

0 +
CURSUSDAGEN GEORGANISEERD
0 +
CURSISTEN GEHOLPEN
0 +
VRAGEN BEANTWOORD

Tel: 020-2018650
Mail: info@theoriestudie.nl
Lodewijk van Deysselstraat 77
1064HM Amsterdam

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter